Roycon Installaties BV

 Verwarming-Airconditioning-Sanitair

    

Activiteiten

 

Disclaimer

Gebruik: alle denkbare handelingen.

De inhoud: alle in de website aanwezige inhoud.

U: de bezoeker van deze website.

Het onderstaande is van toepassing op de website die U thans bezoekt. Door de site te bezoeken en te bekijken, stemt U in met deze disclaimer.

De inhoud is door Roycon Installaties BV met de grootst mogelijke zorg sa­men­ge­steld, doch Roycon Installaties BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij­zigingen en typefouten worden voor­behouden. Wij spannen ons in om de infor­ma­tie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Roycon In­stal­la­ties BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voor­af­gaan­de waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aan­sprakelijkheid voor eventuele gevolgen als de site tijdelijk niet beschikbaar is. Het auteursrecht op deze website berust bij Roycon Installaties BV of bij derden die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Roycon Installaties BV. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daar­van maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de ge­toonde inhoud of delen daarvan op publiekelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.